Oběti života.

Cimický, Jan; il. Velčovský, Josef
1. vyd. Sedistra, 1997. 213 s.