Obecná chirurgie : stručné základy chirurgické rentgenologie.

Knobloch, Jan; Šváb, Václav
6., část. přeprac. vyd. Avicenum, 1973. 777 s.