Obecná biologie. Díl první.

Bělehrádek, Jan
4., přeprac. a rozš. vyd. Melantrich, 1946. 315-[I] s.
Edice: Vysokoškolská rukověť. Řada spisů lékařských ; Sv. 1