Obchodní sborník. Čásť druhá, Veřejná správa živnostenská a obchodní. Zákonná úprava živností a obchodů.

Hotowetz, Rudolf; Gruber, Josef
Nákladem Obchodnického spolku Merkur, 1898. 136 s.
Edice: Obchodní knihovna Merkur ; č. 7