Obchodní a živnostenskoprávní rukověť : Pomůcka pro odborné a pokračovací školy, informační a odborné kursy, mistrovské zkoušky a pro potřebu živnostníků vůbec.

Schuster, Václav; Jirák, Alois
2. vyd. Unie, 1911. 236 s.