Občanský soudní řád, soudní řád správní a předpisy souvisící : s výkladem nových ustanovení.

Hlavsa, Petr
1. vyd. Linde, 2002. 627 s.