Občanský soudní řád a předpisy souvisící.

Rubeš, Josef; Winterová, Alena
5. podstatně přepracované a doplněné vyd. Linde, 1993. 539 s.