Občanský soudní řád a předpisy souvisící.

2., podstatně přeprac. a dopln. vyd. Panorama, 1982. 735 s.
Edice: Zákony. Poznámkové vydání