Občanské právo. 1.

Fiala, Josef
2. upr. a dopl. vyd. Doplněk, 1993. 386 s.
Edice: Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 69