O žárlivém Estremadurci.

Cervantes Saavedra, Miguel de
První vydání. Jaroslav Podroužek, 1942. 52 - [ii] s.