O základních lidských právech.

Ošó
[1. vyd.]. Pragma, 1991. 61 s.