O výchově slovesným uměním v mladším školním věku.

Plch, Jaromír
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 197 s.
Edice: Učebnice pro vysoké školy