O výchově slovesným uměním : a základech její vědní disciplíny.

Plch, Jaromír
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 247 s.
Edice: Učebnice pro vysoké školy