O veliké touze : sbírka kázání, které v Českobratrském ev. chrámu Páně u Salvátora promluvil a k tisku upravil Stanislav Čapek.

Čapek, Stanislav
Evangelisační odbor seniorátu Pražského, 1927. 126 s.