O věcech obecných : (výbor z politické publicistiky). 2.

Peroutka, Ferdinand; ed. Bohdan, Daniel
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 431-684