O trestu smrti : anketa.

Chalupný, Eduard; ed. Kypr, Ondřej
Nákladem "Sociální služby", 1923. 197 s.