O symbolismu : v literatuře polské a ruské.

Máchal, Jan
Nákladem Slovanského ústavu, 1935. 224 s.
Edice: Práce Slovanského ústavu v Praze ; sv. 16