O Svatopluku Čechovi : [památce Svatopluka Čecha k 25. výročí úmrtí 23. února 1908].

Dobročinný komitét, 1932. 112 s.
Edice: Ročenka Dobročinného komitétu v Brně Chudým dětem ; roč. 44