O starých českých sběratelích knih.

Volf, Josef; il. Mašek, Václav
Spolek českých bibliofilů, t. knihtiskárna Orbis, 1937. 41, [3] s.