O staroegyptských bozích a hrdinech.

Matiegková, Ludmila; il. Kočí, Josef
Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1925. 88 s., [4] barev. obr. příl