O smyslu českých dějin.

Pekař, Josef
Rozmluvy, 1990. 418 s.