O slušném chování fakta.

Majorová, Milena; il. Winter-Neprakta, Jiří
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 144 s.
Edice: Knižnice všeobecného vzdělání mládeže. Horizont