O situaci a úkolech dramatické tvorby : [Referát na] 2. sjezdu čs. spisovatelů - duben 1956.

Stehlík, Miloslav
Svaz čs. spisovatelů, 1956. 18, [1] s.