O sexuální výchově bez rozpaků.

Pondělíčková-Mašlová, Jaroslava
Vyd. 1. Avicenum, 1973. 181 s.