O robotě : v upomínku na zrušení roboty před 40 lety.

Neoral, Josef
J. Neoral, 1888. 47 s.
Edice: Prostonárodní spisy hospodářské ; roč. 1. (1888), seš. 1