O původu světů : L'origine des mondes.

Labérenne, Paul
Nové, přeprac. a dopln. vyd. Život a práce, 1950. 255, [1] s.