O původu nerovnosti mezi lidmi.

Rousseau, Jean-Jacques
Svoboda, 1949. 119 s.