O původu nerovnosti mezi lidmi.

Rosseau, Jean Jacques
Svoboda, 1949. 8°,119,3 s.