O původu člověka.

Bölsche, Wilhelm
A. Svěcený, 1914. 38 s.