O prosodii české. Část druhá, O přízvučném napodobení rozměrů časoměrných.

Král, Josef
Česká akademie věd a umění, 1938. 240 s.