O přirozenosti rostlin aneb Rostlinář, obsahugjcj popsánj a wyobrazenj rostlin podlé řádů přirozených zpořádané,-. Díl 2.

Všemír z Berchtoldu, Bedřich; Presl, Jan Svatopluk
B. Haas, 1825. Přeruš. str