O presidentu Benešovi, jeho mamince a tatínkovi : k uctění spoluzakladatele českého státu a druhého presidenta republiky.

11. vyd. Vydavatelský odbor Ústřed. spolku jednot učitelských, 1937. [XXI] s.