O předcích pana presidenta Dra Edvarda Beneše.

Hosák, Ladislav
Sekce pro lidovýchovnou vlastivědu při Zemské osvětové radě v Brně, 1948. 27-[I] s.