O Praze : Nejstarší v jazyku českém tiskem vydaný popis města Prahy a první vyobrazení Prahy.

<<z >>Puchova, Zikmund
1. vyd. Panorama, 1979. [8] s.