O pravé mariánské úctě.

Louis-Marie Grignion de Montfort
V MCM vyd. 3. Matice cyrilometodějská, 2011. 260 s.