O pravé mariánské úctě.

Louis-Marie Grignion de Montfort
V MCM vyd. 2., přeprac. a dopl. Matice cyrilometodějská, 1997. 230 s.