O pravdách a filosofech. sv. 8.

Fischer, Josef Ludvík
1926. 114 s.
Edice: Knihovna Okresního sboru osvětového ve Kdyni