O poznání cesty pravé ku spasení (Dcerka).

Hus, Jan
Al. Neubert, 1900. 377 s.
Edice: Vybrané spisy Mistra Jana Husi