O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I.

Pekař, Josef
Vyšehrad, 1941. 25 s.