O povětrnosti, jejích činitelech a vlivu na rostlinstvo, jakož i pranostika povětrná.

Zeithammer, Leopold M
Tisk a sklad F. Zdarssovy knihtiskárny, 1877. 128 s., [3] l. obr. příl