O povaze půdy a živinném kapitálu českých ornic.

Hanamann, Josef
V kommissi knihkupectví Fr. Řivnáče, 1904. 76 s., 1 mapa
Edice: Archiv pro přírodovědecké prozkoumání Čech ; sv. 9., č. 1