O povaze nynější měnové naší stability a podmínkách její trvalosti.

Fořt, Josef
Nákladem České národohospodářské společnosti, 1926. 23 s.
Edice: Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností v období 1925-26 ; 2