O pouštění krve : De sanguinis minucione.

Křišťan z Prachatic; ed. Florianová, Hana
1. vyd. OIKOYMENH, 1999. 114 s., obr. příl
Edice: Fontes Latini Bohemorum ; 4