O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a o jeho době.

Kalousek, Josef
2. nezm. vyd. Nákladem a tiskem Českoslovanské akciové tiskárny, 1915. 47 s.