O potřebě mravní a náboženské obrody v našem národě.

Černý, Adolf
Českobratrský evang. sbor Chelčického, 1921. 21 s.