O pošetilosti života i smrti.

Brouk, Bohuslav
Vyd. 1. Volvox Globator, 2009. 151 s.