O poloze kostela P. Marie na Hradě pražském : s plánem Pražského hradu v X. století.

Cibulka, Josef
Společnost přátel starožitností čsl, 1933. 48 s., [1] složený l. obr. příl