O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty Bratrské.

Bartoš, František Michálek
Kalich, 1948. 69, [1] s.