O podporování malých živností zemí a státem : akce maloživnostenská.

Rössler, František
Zemský výbor království Českého, . 53 s.