O Platonovi. Díl první, [Život].

Novotný, František; il. Laichter, Prokop
1. vyd. Jan Laichter, . 318 s., 8 s. obr. příloh
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; Kniha 77